Hepatit B tedavisi nasıl yapılır?

Hepatit B tedavisi nasıl yapılır: Milyonlarca insanın etkilendiği, Hepatit B adındaki virüsle bulaşan önemli bir hastalıktır. Kan yoluyla ve cinsel yolla bulaşan Hepatit B virüsü, pek çok insanda önemli bir sorun yaratmazken, bir kısım insanlarda kronikleşmekte ve ilerleyen süreçte karaciğere etki ederek kanser ve siroza neden olabilmektedir. Yazımızda, Hepatit B tedavisi ve hastalıkla ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Bugün artık aşı yapılarak önlenebilen Hepatit B tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Hastalığın tedavisi genelde uzun sürelidir ve birçok hastada virüs yok edilememektedir, ancak yine de siroz ve kanser oluşumu önlenebilmektedir. Hastanın tedavisine ne zaman başlanacağı önemli bir konudur ve her yıl düzenli olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Birçok insan yaşı gençken enfekte olmakta, kendileri ve aileleri de enfekte olduklarından haberdar olmazlar. Akut Hepatit B’nin belirtileri çoğunlukla anlaşılamaz. Belirtileri genellikle ateşlenme, kas ağrıları, yorgunluk, iştahsızlık ve bulantı şeklinde olmaktadır. Ergenlik döneminde olan veya yetişkinlerde %30-50 oranında bir kısmında birkaç gün sürebilen sarılık gelişmektedir. Nadiren de olsa, akut Hepatit B hastası olanlarda karaciğer yetmezliği gelişebilmektedir.

Kronik Hepatit B tedavisi:

Kronik Hepatit B teşhisi yapılan hastaların çoğu hemen tedaviye gereksinim duymazlar, uzun süreçte de kendilerini iyi hissederler. Fakat hastalığın ilerleyip ilerlemediğinin belirlenmesi açısından düzenli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bazı hastalarda ise virüsün aktivitesinin sınırlandırılması ve karaciğer hasarının ilerlememesi için ilaç tedavisine ihtiyaç vardır.

Tedavideki amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmak, hayatta kalmasını sağlamak, siroz ve kanser gibi gelişmelerin yaşanmasını önlemektir. Birçok hastada virüsün genetik bazı materyalleri karaciğer hücrelerinde kalmakta ve vücuttan tamamen temizlenmemektedir. Çoğu hastada anti viral tedaviler sayesinde virüs seviyesi en düşük düzeyde tutulabilmektedir. Bu sayede karaciğer fonksiyonları normale dönebilmekte ve komplikasyon riski azalmaktadır. Ancak yine de kronik Hepatit B olan kişilerin yaşamları boyunca takip edilmeleri gerekmektedir.

Kronik Hepatit B için uygulanan tedaviler:

Bugün bu tür hastalara iki türlü ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bunlar;

 • İnterferonlar: Bağışıklık sistemince, viral enfeksiyon ile savaşması için doğal bir şekilde üretilen proteindir. Bu tedavi, peile interferon alfa’nın haftada bir defa veya standart interferon alfa’nın haftada üç defa enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. İnterferon tedavisinde enjeksiyon olması ve yoğun bir şekilde yan etkilerinin görülmesi bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Nükleosit/nükleoid analogları (NA ya da NUC): Hepatit B virüsünün üreyememesi için, virüsün DNA kopyaları yapılırken kullanılan normal yapı taşlarını taklit eden sentetik kimyasallardır. NA’lar kanda yer alan virüs miktarında ciddi miktarda düşüş sağlarlar. Bu gruptaki tablet gibi ağız yolu ile alınan çok çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. NA’lar direnç geliştirebildiği için, viral DNA mutasyona uğradığı zaman virüs ilaçtan etkilenmemektedir.

Hızlı bir şekilde direnç geliştiren virüsün tedavisi artık mümkün olmaz ve kişi yeniden hastalanır. Bunun olmaması için, dirence yol açma olasılığı çok daha az olan NA’larla başlamak gerekir. Yine de direnç gelişimi görülürse, farklı bir NA’ya geçilebilir, kombinasyona başka bir NA ilacı eklenerek veya yeni bir kombinasyon denenerek üstesinden gelinebilmektedir.

Hepatit B tedavisine başlama:

Tedavinin başlanmasına gerek olduğu söyleniyorsa, doktorunuz Hepatit B anfeksiyonunun karaciğere hasar verdiğini biliyor demektir.

Tedaviye başlamada üç kriter dikkate alınmaktadır. Bunlar;

 • Kanda yer alan HBV DNA düzeyleri ( viral yük ),
 • Karaciğer fonksiyon testleri,
 • Karaciğerde meydana gelen hasarın derecesi ve düzeyi.

Hastaların tedavisine;

 • HBV DNA düzeyleri 2000 IU/ml üzerinde olması,
 • Serum ALT seviyelerinin normal üst limitin üzerinde olması,
 • Karaciğer biyopsisinin orta veya ciddi seviyede iltihaplanma ya da fibroz göstermesi,
 • Tedaviye başlamada kişinin yaşı, mevcut sağlık durumu ve mevcut anti viraller dikkate alınmaktadır.

Hepatit B tedavisinin yan etkileri:

Hepatit B tedavisinde kullanılan ilaçlarda da yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkilerin birçoğu hafif olup, basit bazı tedavilerle çözümlenebilmektedir. Ancak yine de bazı yan etkiler hem inatçı hem de ciddi olabilmektedir. Görülen yan etkiler çok şiddetli yaşanıyorsa, hastanın tam doz ilaç almasını engelleyebilir. Bunun sonucunda da tedavinin gereken etkiyi sağlayamama olasılığı bulunmaktadır. Tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri ilaçtan ilaca değişiklik gösterebilmektedir. Bu yan etkilerinden ötürü tedaviyi bırakmak istediğiniz zaman doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız.

İnterferon tedavisinde yan etkiler:

 • Grip gibi bazı belirtiler,
 • Kas ağrıları ve yorgunluk,
 • Ateş, iştahsızlık ve ürperti,
 • Bulantı ve ishal,
 • Nefes darlığı ve öksürük,
 • Bitkinlik ya da halsizlik,
 • Ruhsal durumda değişim ve duyarlılık gelişmesi.

NA’lar veya NUC’lerin yan etkileri:

Yan etkiler hangi NA’ların alındığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunlar;

 • Bulantı ve kusma,
 • İştahsızlık, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal,
 • Uykusuzluk ve baş ağrısı,
 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Alerjik bazı reaksiyonlar,

Hepatit B ilaç tedavisinin alınması:

İlaç tedavisi, oldukça uzun sürebilen bir tedavidir, hatta yıllar boyu devam edebilir. İnterferon ile tedavi, hastalığın genel durumuna bağlı olarak 24-48 hafta sürebilmektedir. NA’lar hastalığın karakteristiğine göre uzun süreli verilebilmektedir. Hedeflenen neticeye ulaşmadan önce NA tedavisini sonlandırmak, virüsün yeniden ortaya çıkmasına yol açabilir. Tedavinin aksatılması, ilaç direncine neden olabileceği için tedavinin olumlu sonuçlarını da riske atabilir. Bu nedenle, doktora danışmadan kesinlikle ilaç tedavinizi durdurmayın, çünkü Hepatit B’nin tekrardan nüksetmesi çok daha şiddetli sorunlar yaşatabilir.

Add Comment